pożyczki dla bezrobotnych
Pożyczki

Pożyczki dla bezrobotnych i zadłużonych online – cenne informacje i wskazówki.

Osoby bezrobotne i zadłużone często skreślane są z listy klientów banków i wielu instytucji finansowych. Sprawdzanie baz sprawia, że nawet ci konsumenci, którzy w przeszłości mieli problemy finansowe, z których w konsekwencji powstało zadłużenie, ale aktualnie wszystko jest spłacone, są na przegranej pozycji. Firmy pożyczkowe podchodzą do sprawy łagodniej, co nie oznacza, że udzielają zobowiązanie każdemu.

Co jest ważne dla instytucji pozabankowych w przypadku pożyczek dla bezrobotnych i zadłużonych online

Osoby bezrobotne i zadłużone spotyka zazwyczaj odmowa ze strony instytucji bankowych, które takich klientów uważają za niesolidnych i tworzących ryzyko kredyty dla bezrobotnychstrat finansowych. Firmy pożyczkowe natomiast podchodzą do takich klientów bardziej indywidualnie i można by rzec – rozsądnie. Bezrobocie, które najczęściej objawia się brakiem umowy o pracę, nie musi wcale oznaczać, że wnioskujący nie posiada dochodów. Wielu klientów uzyskuje środki w ramach wynajmowanej nieruchomości, do grupy tej zaliczają się również studenci otrzymujący stypendia oraz renciści i emeryci. Zadłużenie to najczęściej aktualnie spłacane zobowiązania, które zaniżają zdolność, ale nie przekreślają jej całkowicie.

Oświadczenie i poręczyciel – dlaczego są wymagane?

  • Oświadczenie jest alternatywą dla sprawdzania baz. W myśl art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715):

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.”.1

  • Poręczyciel natomiast pełni dwie funkcje. Pierwszą jest poświadczenie wiarygodności i solidności wnioskującego, drugą jest zobowiązanie się do spłacania pożyczki, jeśli pożyczkobiorca tego zaniecha. Art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. wskazuje, że:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.2

1http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/T/D20110715L.pdf

2https://www.arslege.pl/istota-umowy-poreczenia/k9/a6399/